Giritli Ali Aziz Efendi Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Giritli Ali Aziz Efendi Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Eylül 18, 2021 0 Yazar: admin

Giritli Ali Aziz Efendi Kimdir? Giritli Ali Aziz Efendi hakkında bilgi almak istiyorsanız Aşıda ki yazımızı okuyabilirsiniz. Giritli Ali Aziz Efendi nereli? Giritli Ali Aziz Efendi eserleri, Giritli Ali Aziz efendi kimdir? Giritli Ali Aziz sözleri buraya tıklayabilirsiniz.

Giritli Ali Aziz Efendi Kimdir?

Giritli Ali Aziz Efendi Kimdir? 1749’da Girit- Kandiye’de doğduğu tahmin edilmektedir. Esasında doğum zamanı bilinmemekte fakat öldüğünde 49 yaşlarında olduğu kaynaklara geçtiğinden bu tarihte doğduğu hükmüne varılmaktadır.

Babası Girit Defterdarı tarihçi Mehmed Efendi’dir. Tahsilini Girit’te yapan Aziz Ali Efendi babasından kalan serveti bitirdikten sonrasında İstanbul’a gelerek Hassa silahşörleri arasına katıldı. Kaynaklar babasından pek çok nakdi ve emlaki servet kaldığını ama bu serveti safahat âlemlerinde tükettiğini yazmaktadır.

İstanbul’da Hemşehrisi Yusuf Ağa’nın himayesine giren ve Hassa Silahşöleri arasına katılan Aziz Ali Efendi hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyun arasına katılarak yüksek bir mevki elde etmeyi başarmıştır.

Daha sonra hemşerisi Yusuf Ağa’nın sayesinde Sakız Adası muhassılı (vergi tahsildarı) belirleme edilir. Bu görevinde de başarılı bulunan Aziz Ali Efendi. Sonra Belgrad’a gönderildi ve birtakım gayrimenkullerin satışı için resmi bir görev alır. Bu görevindeki başarısı üstüne III. Selim zamanında Mir-i manlık görevi ile 1796’de Prusya gönderilir. 1797 senesinde Berlin büyük elçisi olur. Bu görevle 4 Haziran 1797 tarihinden ölümüne kadar Berlin’de devam ettirmiş, Padişah III. Selim adına Osmanlı Devleti’ni temsil etmiştir. Bu yıllardaki gözlemlerini bir sefaretname haine getiren Ali Aziz Efendi en popüler seri olan Muheyyalat isminde eserini bitirdikten bir sene sonra 29 Ekim 1798’de Berlin’de vefaat eder.

Giritli Ali Aziz Efendi öldükten sonrasında yerine oğlu Selüver Efendi Berlin Elçisi olmuş, yanlarında götürdükleri yakın akrabalarının büyük bir kısmı daha sonraları da Osmanlı hariciyesinde vazife almışlardır.

İlk ilkin berlin’deki Müslüman mezarlığına defnedilir. Müslüman mezarlığındaki Kabri 1866 senesinde kurulan ve Berlin Türk Şehitliği ismini alan mezarlığa nakledilmiştir.

Hayatı hakkında malumat veren Osmanlı Müellifleri ve Sicill-i Osmânî’de, “âlim, hakîm ve siyâsî” bir zat olduğu kaydedilmiştir. Eserlerinden “Hurûfîliğe eğilimli, gizli ilimlere meraklı, Alevî-Bektaşîmeşrep ve rind tabiatlı “ bir kişi olduığu izlenimi edinilmektedir. Arapça ve Farsçayı öğrenim hayatında öğrenen Aziz Efendi , Girit’te Rumca ve Berlinde de Almanca öğrenmiştir. Devrin kaynaklarının belirttiğine bakılırsa hafızası ve ezber yeteneği oldukça yüksek bir insan olduğu anlaşılır “Aziz Efendi’nin Farsça’yı oldukça iyi bilmiş olduğu ve hâfızasında Farsça 40.000 beyit bulunmuş olduğu nakledilmektedir.” bu bilgi doğru olmasa bile onun kuvvetli bir hafızaya ve ezber kabileyetine sahip olduğuna delildir.

Giritli Ali Aziz Efendi Eserleri

  • Muhayyelat